ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
2
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
3
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 1
  100
4
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
5
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 2
  90
6
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 3
  80
7
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
8
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
9
  กิจกรรมแข่งขันภายในโรงเรียน
  60
10
  แข่งฟุตบอลประเภททั่วไป 5 ครั้ง
  50
11
  กิจกรรมแข่งขันภายในโรงเรียน5ครั้ง
  50
12
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
  50
13
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
14
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
15
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
16
  กิจกรรมแข่งขันภายในโรงเรียน4ครั้ง
  40
17
  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
  30
18
  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
  30
19
  แข่ง
  30
20
  แข่งขันรายการ 7 สี
  30
21
  แข่งขันรายการ BGPU
  30
22
  แข่งขันรายการ กรมพละศึกษารุ่น 18 ปี
  30
23
  การแข่งขันรายการฟุตบอลต่างๆ
  30
24
  แข่งขันรายการ กรมพละศึกษารุ่น 14 ปี
  30
25
  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งทั้งภายในและภายนอก
  30
26
  การแข่งขันแตรวงพื้นบ้านทั้งภายในและภายนอก
  30
27
  ประธานนักเรียน
  30
28
  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
  30
29
  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
  30
30
  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
  30
31
  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
  30
32
  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
  30
33
  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
  30
34
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
  30
35
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
  30
36
  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
  30
37
  การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
  30
38
  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
  30
39
  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
  30
40
  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
  30
41
  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
  30
42
  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  30
43
  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
  30
44
  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
  30
45
  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
  30
46
  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
  30
47
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
48
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
49
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
50
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
51
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
52
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
53
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
54
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
55
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
56
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
57
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
58
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
59
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
60
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
61
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
62
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
63
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
64
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
65
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
66
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
67
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
68
  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
  30
69
  การประกวดมารยาทไทย
  30
70
  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ
  30
71
  สุขศึกษา และพลศึกษา
  30
72
  ศิลปะ-ทัศนศิลป์
  30
73
  การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
  30
74
  ศิลปะ-ทัศนศิลป์
  30
75
  การประกวดภาพยนตร์สั้น
  30
76
  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
  30
77
  การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนามสามมิติ(3D)
  30
78
  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  30
79
  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  30
80
  การแข่งขันซูโดกุ
  30
81
  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
  30
82
  การแข่งขันการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
  30
83
  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  30
84
  การแข่งขันวาดภาพระบายสี
  30
85
  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
  30
86
  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
  30
87
  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
  30
88
  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
  30
89
  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
  30
90
  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
  30
91
  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
  30
92
  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
  30
93
  การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
  30
94
  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
  30
95
  การแข่งขันตอบปัญหา
  30
96
  การแข่งขัน
  30
97
  การ
  30
98
  การแข่งขัน
  30
99
  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
  30
100
  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
  30
101
  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
  30
102
  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
  30
103
  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม
  30
104
  เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด
  30
105
  การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์
  30
106
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
107
  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่69 วงดนตรีลูกทุ่ง,สตริง
  30
108
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
109
  การประกวดเพลงคุณธรรม
  30
110
  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-ม.3
  30
111
  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.4-ม.6
  30
112
  การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
  30
113
  การแข่งขันการท่อง
  30
114
  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
  30
115
  การแข่งขันวพินิจวรรณคดี
  30
116
  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
  30
117
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 30
  25
118
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
119
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 30
  25
120
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
121
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
122
  เก็บเงินได้ 1000 บาทขึ้นไป
  25
123
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
124
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
125
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
126
  อบรมถักทอร้อยดวงใจ (สพม 30 )
  20
127
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
128
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่จังหวัดนครราชสีมา
  20
129
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
130
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
131
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
132
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
133
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
134
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
135
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
136
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
137
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
138
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
139
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
140
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
141
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
142
  โครงการ To Be Number One
  20
143
  การแข่งขันเดินกองร้อย
  20
144
  แข่งฟุตบอลประเภททั่วไป 2 ครั้ง
  20
145
  เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
  20
146
  กิจกรรมแข่งขันภายในโรงเรียน2ครั้ง
  20
147
  แข่งกองร้อย
  20
148
  กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์
  20
149
  แข่งขันขบวนพาเหรดกีฬาอบจ. และเข้าวัดวันมาฆบูชา
  20
150
  เป็นพิธีกรโรงเรียน 3 ภาษา
  20
151
  เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาสี
  20
152
  เก็บขยะรีไซเคิลตามโครงการ1วัน1คน1ขวด
  20
153
  เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
  20
154
  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  20
155
  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
  20
156
  ทำกิจกรรม 5 ส เป็นประจำ
  20
157
  เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
  20
158
  เก็บขยะรีไซเคิลตามโครงการ 1วัน1คน1ขวด
  20
159
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 501-999 บาท
  20
160
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 501-999 บาท
  20
161
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 501-999 บาท
  20
162
  จิตอาสา
  20
163
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
164
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
165
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
166
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
167
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
168
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
169
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
170
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
171
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
172
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
173
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
174
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
175
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
176
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
177
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
178
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
179
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  15
180
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
181
  ปลูกต้นไม้
  15
182
  เก็บเงินได้ 101-500บาทขึ้นไป
  15
183
  แข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
  15
184
  หัวหน้าห้อง
  15
185
  อบรมการป้องกันยาเสพติด
  10
186
  โครงการเยาวชนแห่งชาติ
  10
187
  อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  10
188
  อบรมเยาวชนไทยหัวใจสะอาด
  10
189
  แข่งขันร้องเพลงภาษาต่างประเทศ
  10
190
  แข่งฟุตบอลประเภททั่วไป
  10
191
  นำเสนอโครงานคุณธรรม
  10
192
  ตัวแทนนำนักเรียนกล่าวเป็นคำภาษาจีน
  10
193
  เก็บโทรศัพท์มือถือได้
  10
194
  ทำ 5 ส.
  10
195
  คณะกรรมการนักเรียน
  10
196
  กิจกรมมแข่งขันภายนอกโรงเรียน
  10
197
  กิจกรรมภายในของโรงเรียน
  10
198
  รองหัวหน้าห้อง
  10
199
  การแสดง รำ ในงานของโรงเรียน
  10
200
  ตัวแทนนำนักเรียนกล่าวเป็นคำภาษาอังกฤษ
  10
201
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
202
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
203
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
204
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
205
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
206
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
207
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
208
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
209
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
210
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
211
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
212
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
213
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
214
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
215
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
216
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
217
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
218
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
219
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
220
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
221
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
222
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
223
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
224
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
225
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
226
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
227
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
228
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
229
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
230
  เข้าร่วมโครงการ ทัศนศึกษา
  10
231
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
232
  ให้อาหารไก่
  10
233
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
234
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
235
  ธนาคารขยะ
  10
236
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
  10
237
  เก็บเงินได้ตั้งแต่1-99
  10
238
  ตัดไม้
  10
239
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
240
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
241
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
242
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
243
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
244
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
245
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
246
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
247
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
248
  เป่าดุริยางค์
  10
249
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
250
  เก็บขวด/แก้วน้ำ/ขยะ
  10
251
  เข้าร่วมกิจกรรมลูกจ๋ามาเข้าวัดกันเถอะ
  10
252
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
253
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
254
  นักเรียนช่วยงานกิจกรรมแนะแนว
  10
255
  ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลห้องเรียนตนแบบ รักษ์บวร รักา์ศีล 5 ปทุมธานี
  10
256
  พาแม่มาเข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
  10
257
  เข้าร่วมวันพ่อแห่งชาติ
  10
258
  เก็บขวด/แก้วน้ำ/ขยะ เพื่อเพิ่มคะแนนความดี
  10
259
  ให้ข้อมูลการกระทำความผิดต่างๆ
  10
260
  เข้าร่วมวันแม่แห่งชาติ
  5
261
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
262
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
263
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
264
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
265
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
266
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
267
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
268
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
269
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
270
  กิจกรรม 5 ส
  5
271
  เก็บสิ่งของได้
  5
272
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
273
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
274
  เก้บสิ่งของได้
  5
275
  รดน้ำต้มไม้
  5
276
  นำขยะไปทิ้ง
  5
277
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
  5
278
  ยกของช่วยคุณครู
  5
279
  ถอนหญ้า
  5
280
  ลบกระดาน
  5
281
  ตัดหญ้า
  5
282
  ช่วยคุณครูยกของ ถือของ
  5
283
  ทำความสะอาดเล็กน้อย
  2