สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนบัวแก้วเกษร ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
6/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
6/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
5/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
5/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
4/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
4/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
3/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
มัธยม
3/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 47/47
มัธยม
3/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
มัธยม
3/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 46/46
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
2/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
มัธยม
2/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
2/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
2/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
มัธยม
2/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 45/45
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/3
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/4
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/5
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/6
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน กันยายน ปี 2566 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%