สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนเมืองกระบี่ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
6/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
6/3
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
6/4
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
6/5
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
6/6
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
5/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
5/3
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
5/4
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
5/5
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
5/6
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/7
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/3
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/4
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
4/5
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
4/6
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
มัธยม
4/7
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 43/43
มัธยม
4/8
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 44/44
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
3/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
3/3
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
3/4
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
3/5
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
3/6
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
3/7
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
3/8
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
3/9
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
3/10
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
3/11
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/3
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/4
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/5
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/6
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/7
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/8
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/9
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/10
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/11
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
1/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
1/3
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/4
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
1/5
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/6
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/7
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/8
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
1/9
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/10
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
1/11
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%