สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
6/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
มัธยม
6/3
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
มัธยม
6/4
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
มัธยม
6/5
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
5/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
5/3
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
มัธยม
5/4
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/14
มัธยม
5/5
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
4/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
4/3
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/4
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
4/5
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
3/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
3/3
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
3/4
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/5
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
2/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
2/3
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
2/4
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/5
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
1/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/3
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/4
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/5
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/6
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน เมษายน ปี 2567 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%