สถิติประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ม. 6/1 มา 25/25 ขาด 0
ม. 5/1 มา 31/31 ขาด 0
ม. 4/1 มา 15/19 ขาด 4
ม. 3/1 มา 26/26 ขาด 0
ม. 3/2 มา 28/28 ขาด 0
ม. 2/1 มา 27/27 ขาด 0
ม. 2/2 มา 21/25 ขาด 4
ม. 1/1 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/2 มา 33/35 ขาด 2

รวมนักเรียนทั้งหมด 252 คน มาเรียนทั้งหมด 242 คน ขาดทั้งหมด 10 คน

มา 96.03 % ขาด 3.97 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่