สถิติประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

ม. 6/1 มา 18/18 ขาด 0
ม. 5/1 มา 19/19 ขาด 0
ม. 5/2 มา 16/16 ขาด 0
ม. 4/1 มา 40/40 ขาด 0
ม. 3/1 มา 22/22 ขาด 0
ม. 3/2 มา 21/23 ขาด 2
ม. 3/3 มา 22/22 ขาด 0
ม. 2/1 มา 20/20 ขาด 0
ม. 2/2 มา 21/21 ขาด 0
ม. 2/3 มา 21/21 ขาด 0
ม. 1/1 มา 25/25 ขาด 0
ม. 1/2 มา 24/24 ขาด 0
ม. 1/3 มา 24/24 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 295 คน มาเรียนทั้งหมด 293 คน ขาดทั้งหมด 2 คน

มา 99.32 % ขาด 0.68 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่