สถิติประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ม. 6/1 มา 18/18 ขาด 0
ม. 5/1 มา 19/19 ขาด 0
ม. 5/2 มา 17/17 ขาด 0
ม. 4/1 มา 33/36 ขาด 3
ม. 3/1 มา 21/21 ขาด 0
ม. 3/2 มา 22/23 ขาด 1
ม. 3/3 มา 22/22 ขาด 0
ม. 2/1 มา 20/20 ขาด 0
ม. 2/2 มา 19/21 ขาด 2
ม. 2/3 มา 20/21 ขาด 1
ม. 1/1 มา 25/25 ขาด 0
ม. 1/2 มา 24/24 ขาด 0
ม. 1/3 มา 24/24 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 291 คน มาเรียนทั้งหมด 284 คน ขาดทั้งหมด 7 คน

มา 97.59 % ขาด 2.41 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่