นักเรียนที่ทำคะแนนด้านดีประจำเดือน สิงหาคม ปี 2019