สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
มัธยม
5/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 16/17
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/17
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.22 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 2
 มา 31/36
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 32/36
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 1
มา 97.22 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 2
มา 86.11 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 88.89 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/21
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 17/21
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
มัธยม
3/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/23
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 19/23
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/23
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
มัธยม
3/3
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/22
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 89.39 %
 ขาด 5
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 87.88 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.48 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/20
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 1
 มา 19/20
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 2
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/20
มัธยม
2/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/21
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 1
 มา 19/21
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
มัธยม
2/3
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/21
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 8
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 18/21
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/21
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 91.94 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 98.39 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 2
มา 95.16 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 95.16 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/25
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/25
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
มัธยม
1/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/24
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
มัธยม
1/3
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.63 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.63 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.63 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 13
ลา 2
สาย 1
มา 94.85%
ขาด 9
ลา 6
สาย 3
มา 94.85%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 3
ลา 1
สาย 2
มา 98.63%
ขาด 7
ลา 1
สาย 1
มา 97.25%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 99.37%