สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
3/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
2/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
1/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%