สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 11
 ลา 3
 สาย 0
 มา 10/24
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 12
 ขาด 13
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/24
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 9
 ลา 4
 สาย 0
 มา 11/24
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/24
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 11
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 41.67 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 13
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 45.83 %
 ขาด 9
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 45.83 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 58.33 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 4
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 3
 มา 24/26
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 11
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 2
 มา 21/26
พุธ ที่ 12
 ขาด 6
 ลา 2
 สาย 8
 มา 18/26
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 6
 มา 22/26
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 5
 มา 21/26
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
3/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 2
 มา 27/28
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 11
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/28
พุธ ที่ 12
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 1
 มา 26/28
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 1
 มา 25/28
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/28
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 2
มา 98.15 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 3
มา 96.3 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 5
 ลา 4
 มาสาย 2
มา 83.33 %
 ขาด 7
 ลา 3
 มาสาย 9
มา 81.48 %
 ขาด 2
 ลา 5
 มาสาย 7
มา 87.04 %
 ขาด 1
 ลา 5
 มาสาย 5
มา 88.89 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 11
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/27
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
2/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 4
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/26
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 12
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/26
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/26
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/26
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 90.57 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 94.34 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 90.57 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 90.57 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 92.45 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/35
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 33/35
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
1/2
จันทร์ ที่ 3
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/36
อังคาร ที่ 4
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/36
พุธ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 11
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/36
พุธ ที่ 12
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 13
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/36
ศุกร์ ที่ 14
 ขาด 4
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/36
จันทร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 4
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 88.73 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 13
ลา 5
สาย 2
มา 93.05%
ขาด 8
ลา 1
สาย 3
มา 96.53%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 10
ลา 5
สาย 2
มา 94.21%
ขาด 27
ลา 3
สาย 9
มา 88.42%
ขาด 19
ลา 9
สาย 7
มา 89.19%
ขาด 19
ลา 9
สาย 5
มา 89.19%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 97.65%