สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
3/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
1/2
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน เมษายน ปี 2562 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%