สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
3/2
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
2/2
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
1/2
อังคาร ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%