สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 12/19
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/19
อังคาร ที่ 5
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/19
พุธ ที่ 6
 ขาด 5
 ลา 3
 สาย 0
 มา 11/19
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 5
 ลา 1
 สาย 0
 มา 13/19
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 14/19
อังคาร ที่ 12
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/19
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 7
 ลา 1
 สาย 0
 มา 11/19
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 6
 ลา 1
 สาย 0
 มา 12/19
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 20
 ขาด 5
 ลา 1
 สาย 0
 มา 13/19
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/19
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/19
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 63.16 %
 ขาด 6
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 68.42 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 73.68 %
 ขาด 5
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 57.89 %
 ขาด 5
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 68.42 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 73.68 %
 ขาด 6
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 68.42 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 7
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 57.89 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 6
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 63.16 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 5
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 68.42 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 78.95 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 5
 มา 23/26
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 16
 ลา 4
 สาย 0
 มา 6/26
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 7
 มา 25/26
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 7
 มา 25/26
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 6
 มา 25/26
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/26
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 7
 มา 25/26
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 24/26
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 4
 มา 24/26
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 7
 มา 24/26
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 4
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
3/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 8
 ลา 1
 สาย 1
 มา 19/28
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 5
 มา 27/28
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 3
 มา 25/28
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 3
 มา 28/28
อังคาร ที่ 12
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 1
 มา 23/28
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 2
 มา 26/28
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 2
 มา 25/28
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/28
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 20
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 1
 มา 25/28
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 27/28
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 5
มา 94.44 %
 ขาด 24
 ลา 5
 มาสาย 1
มา 46.3 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 7
มา 98.15 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 12
มา 96.3 %
 ขาด 2
 ลา 2
 มาสาย 9
มา 92.59 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 3
มา 94.44 %
 ขาด 2
 ลา 4
 มาสาย 8
มา 88.89 %
 ขาด 0
 ลา 4
 มาสาย 5
มา 92.59 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 6
มา 90.74 %
 ขาด 0
 ลา 2
 มาสาย 7
มา 96.3 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.15 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 1
มา 94.44 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 5
มา 98.15 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/27
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 1
 มา 24/27
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 1
 มา 23/27
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 1
 มา 24/27
อังคาร ที่ 12
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/27
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 2
 มา 23/27
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/27
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 20
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 1
 มา 26/27
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
2/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 10
 ลา 1
 สาย 0
 มา 14/25
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 6
 ขาด 8
 ลา 3
 สาย 0
 มา 14/25
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 4
 ลา 1
 สาย 0
 มา 20/25
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 12
 ลา 1
 สาย 0
 มา 12/25
อังคาร ที่ 12
 ขาด 4
 ลา 2
 สาย 0
 มา 19/25
พุธ ที่ 13
 ขาด 9
 ลา 1
 สาย 0
 มา 15/25
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/25
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/25
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 12
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 75 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 1
มา 94.23 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 8
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 78.85 %
 ขาด 5
 ลา 4
 มาสาย 1
มา 82.69 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 15
 ลา 1
 มาสาย 1
มา 69.23 %
 ขาด 5
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 84.62 %
 ขาด 9
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 80.77 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 2
มา 92.31 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 80.77 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 98.08 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 92.31 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 32/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/35
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/35
อังคาร ที่ 5
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/35
พุธ ที่ 6
 ขาด 4
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/35
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 0
 มา 30/35
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/35
อังคาร ที่ 12
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/35
พุธ ที่ 13
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/35
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/35
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/35
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 20
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/35
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 32/35
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 92.96 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 4
 ลา 6
 มาสาย 0
มา 85.92 %
 ขาด 2
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 92.96 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 92.96 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 94.37 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 92.96 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 23
ลา 2
สาย 5
มา 90.08%
ขาด 34
ลา 9
สาย 2
มา 82.94%
ขาด 8
ลา 1
สาย 7
มา 96.43%
ขาด 18
ลา 13
สาย 12
มา 87.70%
ขาด 14
ลา 10
สาย 10
มา 90.48%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 25
ลา 4
สาย 4
มา 88.49%
ขาด 17
ลา 7
สาย 8
มา 90.48%
ขาด 11
ลา 5
สาย 5
มา 93.65%
ขาด 13
ลา 6
สาย 8
มา 92.46%
ขาด 0
ลา 2
สาย 7
มา 99.21%
ขาด 19
ลา 4
สาย 0
มา 90.87%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 10
ลา 3
สาย 2
มา 94.84%
ขาด 10
ลา 2
สาย 5
มา 95.24%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 94.64%