สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 8
 มา 20/25
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 4
 ลา 1
 สาย 1
 มา 20/25
อังคาร ที่ 5
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 2
 มา 22/25
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/25
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/25
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 2
 ลา 3
 มาสาย 8
มา 80 %
 ขาด 4
 ลา 1
 มาสาย 1
มา 80 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 2
มา 88 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 92 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 92 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/34
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 11
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/34
อังคาร ที่ 12
 ขาด 8
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/34
พุธ ที่ 13
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/34
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 8
 ลา 3
 สาย 0
 มา 23/34
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/34
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/34
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 85.29 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 11
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 67.65 %
 ขาด 8
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 76.47 %
 ขาด 9
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 73.53 %
 ขาด 8
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 67.65 %
 ขาด 9
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 73.53 %
 ขาด 9
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 73.53 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 2
 มา 24/27
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 4
 ลา 2
 สาย 0
 มา 21/27
อังคาร ที่ 5
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/27
พุธ ที่ 6
 ขาด 5
 ลา 5
 สาย 0
 มา 17/27
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 15
 ลา 0
 สาย 0
 มา 12/27
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 13
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/27
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/27
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/27
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/27
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 2
มา 88.89 %
 ขาด 4
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 77.78 %
 ขาด 3
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 85.19 %
 ขาด 5
 ลา 5
 มาสาย 0
มา 62.96 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 15
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 44.44 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 9
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 66.67 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 92.59 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 81.48 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 88.89 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 23/25
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 1
 มา 23/25
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 20/25
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/25
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/25
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/25
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 21/25
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 1
 มา 22/25
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 23/25
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
มัธยม
3/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/26
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/26
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/26
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 96.08 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 2
 มาสาย 1
มา 96.08 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 0
มา 90.2 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.04 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.04 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.04 %
 ขาด 1
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 90.2 %
 ขาด 3
 ลา 3
 มาสาย 1
มา 88.24 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 94.12 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/26
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/26
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
2/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 0
 มา 22/25
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/25
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/25
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/25
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 4
 มา 25/25
อังคาร ที่ 12
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/25
พุธ ที่ 13
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/25
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/25
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/25
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/25
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 94.12 %
 ขาด 2
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 92.16 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.04 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 94.12 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 4
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 96.08 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 94.12 %
 ขาด 3
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 92.16 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.08 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.08 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 33/35
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 33/35
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 32/35
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 33/35
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 33/35
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
1/2
ศุกร์ ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
จันทร์ ที่ 4
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 32/36
อังคาร ที่ 5
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
พุธ ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
จันทร์ ที่ 11
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/36
อังคาร ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 15
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
จันทร์ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 2
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 94.37 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.59 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.59 %
 ขาด 1
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 94.37 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 0
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 1
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 94.37 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 7
ลา 7
สาย 11
มา 94.59%
ขาด 14
ลา 12
สาย 1
มา 89.96%
ขาด 7
ลา 2
สาย 2
มา 96.53%
ขาด 6
ลา 6
สาย 0
มา 95.37%
ขาด 1
ลา 2
สาย 1
มา 98.84%
ขาด 18
ลา 9
สาย 0
มา 89.58%
ขาด 13
ลา 2
สาย 4
มา 94.21%
ขาด 10
ลา 3
สาย 0
มา 94.98%
ขาด 20
ลา 5
สาย 0
มา 90.35%
ขาด 14
ลา 11
สาย 0
มา 90.35%
ขาด 21
ลา 7
สาย 1
มา 89.19%
ขาด 16
ลา 3
สาย 0
มา 92.66%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 96.03%