สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/32
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/32
อังคาร ที่ 7
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/32
พุธ ที่ 8
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/32
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 14
 ขาด 7
 ลา 3
 สาย 0
 มา 22/32
พุธ ที่ 15
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 27/32
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 8
 ลา 1
 สาย 0
 มา 23/32
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/32
อังคาร ที่ 21
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/32
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 68.75 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 78.12 %
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 78.12 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 87.5 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 7
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 68.75 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 84.37 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 8
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 71.87 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 87.5 %
 ขาด 4
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 87.5 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 9
 ลา 1
 สาย 0
 มา 17/27
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/27
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 5
 ลา 3
 สาย 0
 มา 19/27
อังคาร ที่ 7
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/27
พุธ ที่ 8
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/27
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 8
 ลา 2
 สาย 0
 มา 17/27
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 14
 ขาด 7
 ลา 2
 สาย 0
 มา 18/27
พุธ ที่ 15
 ขาด 8
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/27
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 12
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/27
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 9
 ลา 2
 สาย 0
 มา 16/27
อังคาร ที่ 21
 ขาด 7
 ลา 2
 สาย 0
 มา 18/27
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 9
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 62.96 %
 ขาด 6
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 77.78 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 5
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 70.37 %
 ขาด 6
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 77.78 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 62.96 %
 ขาด 8
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 62.96 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 7
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 66.67 %
 ขาด 8
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 70.37 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 12
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 55.56 %
 ขาด 9
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 59.26 %
 ขาด 7
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 66.67 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 23/26
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 24/26
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 22/26
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 23/26
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 23/26
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 4
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/26
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 21/26
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 3
 ลา 3
 สาย 0
 มา 20/26
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/26
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 2
 มา 26/26
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
มัธยม
3/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/28
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 8
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/28
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/28
พุธ ที่ 15
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 1
 มา 27/28
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/28
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/28
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/28
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 94.44 %
 ขาด 0
 ลา 2
 มาสาย 3
มา 96.3 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 4
 มาสาย 1
มา 90.74 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 94.44 %
 ขาด 2
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 90.74 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 4
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.15 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.15 %
 ขาด 1
 ลา 5
 มาสาย 1
มา 88.89 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.15 %
 ขาด 3
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 88.89 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.3 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 2
มา 98.15 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 26/27
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/27
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 1
 มา 25/27
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 27/27
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 1
 มา 26/27
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 27/27
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
2/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/26
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/26
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/26
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/26
อังคาร ที่ 7
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/26
พุธ ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 1
 มา 25/26
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/26
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/26
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/26
พุธ ที่ 15
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/26
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 4
 ลา 2
 สาย 0
 มา 20/26
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 5
 ลา 2
 สาย 0
 มา 19/26
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/26
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 26/26
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 3
 ลา 1
 มาสาย 1
มา 92.45 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 90.57 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.11 %
 ขาด 1
 ลา 3
 มาสาย 1
มา 92.45 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 96.23 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 98.11 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 90.57 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.11 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 98.11 %
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 86.79 %
 ขาด 4
 ลา 2
 มาสาย 1
มา 88.68 %
 ขาด 6
 ลา 2
 มาสาย 1
มา 84.91 %
 ขาด 6
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 88.68 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
พุธ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/35
พุธ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
1/2
พุธ ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/36
พฤหัส ที่ 2
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/36
ศุกร์ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
พุธ ที่ 8
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
พุธ ที่ 15
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 16
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 20
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/36
อังคาร ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.59 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.18 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.77 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.59 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 94.37 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.59 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 14
ลา 6
สาย 1
มา 92.37%
ขาด 23
ลา 3
สาย 3
มา 90.08%
ขาด 1
ลา 0
สาย 0
มา 99.62%
ขาด 14
ลา 10
สาย 2
มา 90.84%
ขาด 16
ลา 3
สาย 0
มา 92.75%
ขาด 19
ลา 3
สาย 1
มา 91.60%
ขาด 13
ลา 2
สาย 5
มา 94.27%
ขาด 1
ลา 1
สาย 0
มา 99.24%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 18
ลา 6
สาย 1
มา 90.84%
ขาด 21
ลา 8
สาย 1
มา 88.93%
ขาด 6
ลา 2
สาย 1
มา 96.95%
ขาด 29
ลา 6
สาย 1
มา 86.64%
ขาด 23
ลา 4
สาย 1
มา 89.69%
ขาด 11
ลา 4
สาย 2
มา 94.27%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน สิงหาคม ปี 2561 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 95.57%