สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 3
 ขาด 8
 ลา 1
 สาย 0
 มา 9/18
พุธ ที่ 4
 ขาด 7
 ลา 3
 สาย 0
 มา 8/18
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 8
 ลา 5
 สาย 0
 มา 5/18
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 11
 ลา 0
 สาย 0
 มา 7/18
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 8
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 50 %
 ขาด 7
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 44.44 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 8
 ลา 5
 มาสาย 0
มา 27.78 %
 ขาด 11
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 38.89 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
3/2
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/24
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
2/2
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 3
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/34
พุธ ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 14
 ลา 1
 สาย 0
 มา 19/34
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 9
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 86.96 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 14
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 78.26 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 3
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/29
พุธ ที่ 4
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 25/29
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/29
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/29
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
มัธยม
1/2
จันทร์ ที่ 2
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/31
อังคาร ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 4
 ขาด 4
 ลา 1
 สาย 0
 มา 26/31
พฤหัส ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 6
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/31
จันทร์ ที่ 9
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 27/31
อังคาร ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 31
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.33 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.67 %
 ขาด 6
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 85 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 91.67 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 91.67 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 1
ลา 0
สาย 0
มา 99.62%
ขาด 18
ลา 2
สาย 0
มา 92.45%
ขาด 13
ลา 6
สาย 0
มา 92.83%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 25
ลา 8
สาย 0
มา 87.55%
ขาด 14
ลา 2
สาย 0
มา 93.96%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 98.47%