สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
3/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 10/10
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 5/5
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
ประถม
6/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/13
สรุปมา ประถม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
ประถม
5/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
สรุปมา ประถม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
ประถม
4/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 9/9
สรุปมา ประถม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
ประถม
3/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/8
สรุปมา ประถม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
ประถม
2/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 6/6
สรุปมา ประถม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
ประถม
1/1
จันทร์ ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 3
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 4
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 10
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 11
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 17
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 18
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พุธ ที่ 24
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
พฤหัส ที่ 25
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
ศุกร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
จันทร์ ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
อังคาร ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 11/11
สรุปมา ประถม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน เมษายน ปี 2567 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%