สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนเมืองกระบี่ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 37/41
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 38/41
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 40/41
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 40/41
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 38/41
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 40/41
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
6/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 7
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 36/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 35/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 36/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
6/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
6/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
6/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
6/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
6/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
6/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/23
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 19/23
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/23
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 23/23
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 22/23
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
มัธยม
6/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 32/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 9
 สาย 0
 มา 24/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 30/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 1
มา 99.69 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 8
มา 98.43 %
 ขาด 0
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 98.75 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 99.06 %
 ขาด 0
 ลา 13
 มาสาย 1
มา 95.92 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 99.06 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 1
มา 98.43 %
 ขาด 1
 ลา 4
 มาสาย 1
มา 98.43 %
 ขาด 0
 ลา 4
 มาสาย 1
มา 98.75 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 2
มา 98.43 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 99.06 %
 ขาด 0
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 98.75 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 99.06 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 39/42
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 42/42
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 41/42
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 41/42
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 41/42
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 5
 มา 41/42
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 40/42
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 5
 มา 41/42
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 40/42
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 8
 ลา 7
 สาย 0
 มา 27/42
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 2
 มา 40/42
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 40/42
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 1
 มา 38/42
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 3
 มา 40/42
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 3
 มา 41/42
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 4
 มา 41/42
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 4
 มา 41/42
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 5
 มา 41/42
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 11
 มา 39/42
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 11
 มา 42/42
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 8
 มา 38/42
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 2
 มา 38/42
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 10
 มา 40/42
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 9
 มา 42/42
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 9
 มา 40/42
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 13
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 6
 มา 41/42
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 1
 มา 36/42
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 31/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 13
 สาย 0
 มา 21/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 31/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 32/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 32/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
5/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 27/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 28/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
5/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 32/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 9
 สาย 1
 มา 24/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 2
 มา 32/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 15
 สาย 0
 มา 18/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 7
 สาย 2
 มา 26/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 30/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 28/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 29/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 32/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
5/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 28/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 27/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 0
 มา 25/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 28/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 28/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 28/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
5/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 11
 สาย 0
 มา 21/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 11
 มาสาย 16
มา 96.18 %
 ขาด 0
 ลา 17
 มาสาย 14
มา 94.1 %
 ขาด 1
 ลา 23
 มาสาย 15
มา 91.67 %
 ขาด 0
 ลา 17
 มาสาย 5
มา 94.1 %
 ขาด 8
 ลา 42
 มาสาย 0
มา 82.64 %
 ขาด 0
 ลา 21
 มาสาย 14
มา 92.71 %
 ขาด 0
 ลา 11
 มาสาย 12
มา 96.18 %
 ขาด 0
 ลา 13
 มาสาย 9
มา 95.49 %
 ขาด 1
 ลา 9
 มาสาย 14
มา 96.53 %
 ขาด 1
 ลา 5
 มาสาย 3
มา 97.92 %
 ขาด 0
 ลา 4
 มาสาย 9
มา 98.61 %
 ขาด 0
 ลา 10
 มาสาย 5
มา 96.53 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 4
มา 98.96 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 5
มา 98.26 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 36/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
4/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 3
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 34/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 2
 มา 37/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 3
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 38/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 4
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 2
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
4/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 10
 สาย 0
 มา 21/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
4/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 14
 สาย 0
 มา 22/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 12
 สาย 0
 มา 23/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 1
 มา 33/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 1
 ลา 12
 สาย 0
 มา 23/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 3
 มา 35/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 3
 มา 34/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 1
 ลา 4
 สาย 0
 มา 31/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 1
 ลา 4
 สาย 0
 มา 31/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 5
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
4/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 39/40
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 35/40
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 38/40
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 39/40
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 12
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 13
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 15
 ลา 1
 สาย 0
 มา 18/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 14
 ลา 1
 สาย 0
 มา 19/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 21
 ลา 10
 สาย 0
 มา 3/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 11
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 14
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 6
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 13
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 12
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 17
 ลา 0
 สาย 0
 มา 17/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
4/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 15
 ลา 5
 สาย 0
 มา 18/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 15
 ลา 12
 สาย 0
 มา 11/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 12
 ลา 2
 สาย 0
 มา 24/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 16
 ลา 0
 สาย 0
 มา 22/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 17
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 18
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 12
 ลา 1
 มาสาย 4
มา 95.53 %
 ขาด 14
 ลา 1
 มาสาย 1
มา 94.85 %
 ขาด 16
 ลา 28
 มาสาย 0
มา 84.88 %
 ขาด 30
 ลา 13
 มาสาย 2
มา 85.22 %
 ขาด 37
 ลา 58
 มาสาย 0
มา 67.35 %
 ขาด 1
 ลา 5
 มาสาย 3
มา 97.94 %
 ขาด 24
 ลา 11
 มาสาย 5
มา 87.97 %
 ขาด 30
 ลา 3
 มาสาย 3
มา 88.66 %
 ขาด 11
 ลา 10
 มาสาย 1
มา 92.78 %
 ขาด 7
 ลา 10
 มาสาย 1
มา 94.16 %
 ขาด 31
 ลา 1
 มาสาย 4
มา 89 %
 ขาด 31
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 88.32 %
 ขาด 18
 ลา 4
 มาสาย 2
มา 92.44 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 5
มา 98.97 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 34/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 0
 มา 31/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 1
 มา 35/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
3/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 10
 สาย 0
 มา 22/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 7
 สาย 0
 มา 24/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 28/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 27/29
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 26/29
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 25/29
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
พุธ ที่ 21
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 8
 มา 28/29
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 8
 มา 28/29
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
มัธยม
3/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 2
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 9
 สาย 0
 มา 21/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 27/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
3/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 27/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 31/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 0
 มา 26/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 4
 ลา 4
 สาย 0
 มา 22/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 11
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 6
 ลา 4
 สาย 0
 มา 20/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 4
 ลา 4
 สาย 0
 มา 22/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 0
 มา 25/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 4
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
3/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 29/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 30/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 1
 มา 30/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 6
 มา 31/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 20
 สาย 1
 มา 13/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 29/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 4
 มา 31/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 1
 มา 30/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 32/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 5
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 29/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 29/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
3/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 28/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 8
 ลา 15
 สาย 0
 มา 8/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 5
 ลา 1
 สาย 0
 มา 25/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 6
 ลา 1
 สาย 0
 มา 24/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
3/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 12
 ลา 12
 สาย 0
 มา 6/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 8
 ลา 2
 สาย 0
 มา 20/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 7
 ลา 3
 สาย 1
 มา 20/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 11
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 8
 ลา 1
 สาย 2
 มา 21/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 10
 ลา 2
 สาย 0
 มา 18/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
3/10
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/28
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/28
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/28
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 12
 สาย 0
 มา 16/28
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 25/28
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/28
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 1
 มา 23/28
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/28
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 9
 ลา 8
 มาสาย 0
มา 94.55 %
 ขาด 1
 ลา 20
 มาสาย 0
มา 93.27 %
 ขาด 5
 ลา 24
 มาสาย 3
มา 90.71 %
 ขาด 0
 ลา 14
 มาสาย 6
มา 95.51 %
 ขาด 31
 ลา 79
 มาสาย 1
มา 64.74 %
 ขาด 6
 ลา 19
 มาสาย 0
มา 91.99 %
 ขาด 12
 ลา 13
 มาสาย 4
มา 91.99 %
 ขาด 9
 ลา 15
 มาสาย 1
มา 92.31 %
 ขาด 8
 ลา 11
 มาสาย 1
มา 93.91 %
 ขาด 14
 ลา 12
 มาสาย 1
มา 91.67 %
 ขาด 15
 ลา 1
 มาสาย 5
มา 94.87 %
 ขาด 19
 ลา 9
 มาสาย 2
มา 91.03 %
 ขาด 11
 ลา 9
 มาสาย 11
มา 93.59 %
 ขาด 1
 ลา 5
 มาสาย 8
มา 98.08 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 35/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 7
 สาย 0
 มา 31/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 37/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 10
 สาย 0
 มา 28/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 34/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 37/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 4
 มา 36/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 7
 สาย 0
 มา 30/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 3
 มา 36/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 4
 สาย 1
 มา 31/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 9
 สาย 0
 มา 23/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 28/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 28/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
2/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 30/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 32/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 0
 มา 28/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
2/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 10
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 7
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 11
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 4
 ลา 22
 สาย 0
 มา 12/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 5
 ลา 2
 สาย 0
 มา 31/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 5
 ลา 3
 สาย 0
 มา 30/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 6
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 11
 สาย 0
 มา 26/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 32/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 1
 มา 29/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 32/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 11
 สาย 0
 มา 24/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 34/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 31/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 34/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 1
 มา 31/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 2
 มา 34/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
2/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 31/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 31/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/10
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 9
 ลา 0
 สาย 1
 มา 24/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 11
 ลา 6
 มาสาย 4
มา 95.22 %
 ขาด 1
 ลา 17
 มาสาย 1
มา 94.94 %
 ขาด 7
 ลา 19
 มาสาย 1
มา 92.7 %
 ขาด 11
 ลา 11
 มาสาย 0
มา 93.82 %
 ขาด 4
 ลา 81
 มาสาย 0
มา 76.12 %
 ขาด 6
 ลา 8
 มาสาย 1
มา 96.07 %
 ขาด 9
 ลา 10
 มาสาย 1
มา 94.66 %
 ขาด 0
 ลา 8
 มาสาย 4
มา 97.75 %
 ขาด 0
 ลา 6
 มาสาย 2
มา 98.31 %
 ขาด 9
 ลา 11
 มาสาย 2
มา 94.38 %
 ขาด 6
 ลา 12
 มาสาย 1
มา 94.94 %
 ขาด 0
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 98.88 %
 ขาด 0
 ลา 7
 มาสาย 2
มา 98.03 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 8
 สาย 0
 มา 26/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
1/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 8
 สาย 0
 มา 24/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
1/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 35/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 18
 สาย 0
 มา 20/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 37/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 37/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 3
 มา 37/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 37/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 32/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 11
 สาย 0
 มา 26/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 32/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
1/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 5
 สาย 0
 มา 33/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 1
 มา 35/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 36/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 36/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 38/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
1/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 8
 สาย 0
 มา 28/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 32/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 33/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 35/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 3
 ลา 4
 สาย 0
 มา 24/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 3
 ลา 11
 สาย 0
 มา 17/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 3
 ลา 3
 สาย 0
 มา 25/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 3
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 3
 ลา 3
 สาย 0
 มา 25/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 3
 ลา 3
 สาย 0
 มา 25/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
1/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 27/29
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 7
 สาย 0
 มา 22/29
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 0
 มา 23/29
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 24/29
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/29
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/29
มัธยม
1/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 7
 สาย 0
 มา 24/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 31/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
1/10
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 12
 สาย 0
 มา 18/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 28/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 5
 มาสาย 0
มา 97.63 %
 ขาด 4
 ลา 9
 มาสาย 0
มา 96.15 %
 ขาด 4
 ลา 17
 มาสาย 1
มา 93.79 %
 ขาด 4
 ลา 15
 มาสาย 0
มา 94.38 %
 ขาด 3
 ลา 83
 มาสาย 0
มา 74.56 %
 ขาด 3
 ลา 10
 มาสาย 0
มา 96.15 %
 ขาด 3
 ลา 7
 มาสาย 0
มา 97.04 %
 ขาด 3
 ลา 5
 มาสาย 0
มา 97.63 %
 ขาด 3
 ลา 7
 มาสาย 0
มา 97.04 %
 ขาด 3
 ลา 10
 มาสาย 0
มา 96.15 %
 ขาด 3
 ลา 16
 มาสาย 3
มา 94.38 %
 ขาด 3
 ลา 8
 มาสาย 0
มา 96.75 %
 ขาด 3
 ลา 10
 มาสาย 0
มา 96.15 %
 ขาด 3
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 98.82 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 35
ลา 32
สาย 25
มา 96.48%
ขาด 20
ลา 69
สาย 24
มา 95.33%
ขาด 33
ลา 115
สาย 20
มา 92.23%
ขาด 46
ลา 72
สาย 13
มา 93.80%
ขาด 83
ลา 356
สาย 2
มา 76.94%
ขาด 16
ลา 66
สาย 18
มา 95.69%
ขาด 48
ลา 57
สาย 23
มา 94.49%
ขาด 43
ลา 48
สาย 18
มา 95.22%
ขาด 23
ลา 47
สาย 19
มา 96.32%
ขาด 34
ลา 53
สาย 9
มา 95.43%
ขาด 55
ลา 37
สาย 22
มา 95.17%
ขาด 53
ลา 38
สาย 7
มา 95.22%
ขาด 32
ลา 36
สาย 19
มา 96.43%
ขาด 5
ลา 13
สาย 18
มา 99.05%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 95.89%