สถิติประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ม. 6/1 มา 11/11 ขาด 0
ม. 6/2 มา 37/37 ขาด 0
ม. 6/3 มา 17/17 ขาด 0
ม. 5/1 มา 22/22 ขาด 0
ม. 5/2 มา 28/28 ขาด 0
ม. 5/3 มา 23/23 ขาด 0
ม. 4/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 4/2 มา 18/18 ขาด 0
ม. 4/3 มา 14/14 ขาด 0
ม. 3/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 3/2 มา 21/22 ขาด 1
ม. 3/3 มา 24/26 ขาด 2
ม. 3/4 มา 25/25 ขาด 0
ม. 2/1 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/2 มา 30/31 ขาด 1
ม. 2/3 มา 33/33 ขาด 0
ม. 2/4 มา 33/33 ขาด 0
ม. 2/5 มา 27/33 ขาด 6
ม. 1/1 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/2 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/3 มา 33/36 ขาด 3
ม. 1/4 มา 34/34 ขาด 0
ม. 1/5 มา 35/36 ขาด 1
ม. 1/6 มา 37/37 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 680 คน มาเรียนทั้งหมด 666 คน ขาดทั้งหมด 14 คน

มา 97.94 % ขาด 2.06 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่