สถิติประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ม. 6/1 มา 22/22 ขาด 0
ม. 6/2 มา 27/27 ขาด 0
ม. 6/3 มา 22/22 ขาด 0
ม. 5/1 มา 29/29 ขาด 0
ม. 5/2 มา 17/17 ขาด 0
ม. 5/3 มา 14/14 ขาด 0
ม. 4/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 4/2 มา 24/24 ขาด 0
ม. 4/3 มา 26/26 ขาด 0
ม. 3/1 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/2 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/3 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/4 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/5 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/1 มา 35/36 ขาด 1
ม. 2/2 มา 35/35 ขาด 0
ม. 2/3 มา 35/37 ขาด 2
ม. 2/4 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/5 มา 27/34 ขาด 7
ม. 2/6 มา 34/35 ขาด 1
ม. 1/1 มา 37/37 ขาด 0
ม. 1/2 มา 37/38 ขาด 1
ม. 1/3 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/4 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/5 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/6 มา 37/37 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 816 คน มาเรียนทั้งหมด 804 คน ขาดทั้งหมด 12 คน

มา 98.53 % ขาด 1.47 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่