สถิติประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

ม. 6/1 มา 20/30 ขาด 10
ม. 6/2 มา 20/30 ขาด 10
ม. 6/3 มา 19/26 ขาด 7
ม. 6/4 มา 30/31 ขาด 1
ม. 6/5 มา 18/26 ขาด 8
ม. 6/6 มา 12/27 ขาด 15
ม. 5/1 มา 34/34 ขาด 0
ม. 5/2 มา 37/37 ขาด 0
ม. 5/3 มา 35/36 ขาด 1
ม. 5/4 มา 35/39 ขาด 4
ม. 5/5 มา 40/40 ขาด 0
ม. 5/6 มา 42/42 ขาด 0
ม. 5/7 มา 11/23 ขาด 12
ม. 4/1 มา 36/36 ขาด 0
ม. 4/2 มา 36/36 ขาด 0
ม. 4/3 มา 36/36 ขาด 0
ม. 4/4 มา 29/34 ขาด 5
ม. 4/5 มา 32/32 ขาด 0
ม. 4/6 มา 44/44 ขาด 0
ม. 4/7 มา 35/43 ขาด 8
ม. 4/8 มา 42/44 ขาด 2
ม. 3/1 มา 36/36 ขาด 0
ม. 3/2 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/3 มา 40/40 ขาด 0
ม. 3/4 มา 37/37 ขาด 0
ม. 3/5 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/6 มา 36/36 ขาด 0
ม. 3/7 มา 36/36 ขาด 0
ม. 3/8 มา 35/35 ขาด 0
ม. 3/9 มา 38/39 ขาด 1
ม. 3/10 มา 32/39 ขาด 7
ม. 3/11 มา 31/37 ขาด 6
ม. 2/1 มา 37/38 ขาด 1
ม. 2/2 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/3 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/4 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/5 มา 37/37 ขาด 0
ม. 2/6 มา 33/38 ขาด 5
ม. 2/7 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/8 มา 32/36 ขาด 4
ม. 2/9 มา 36/36 ขาด 0
ม. 2/10 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/11 มา 34/34 ขาด 0
ม. 1/1 มา 31/31 ขาด 0
ม. 1/2 มา 36/37 ขาด 1
ม. 1/3 มา 37/38 ขาด 1
ม. 1/4 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/5 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/6 มา 37/38 ขาด 1
ม. 1/7 มา 34/36 ขาด 2
ม. 1/8 มา 37/37 ขาด 0
ม. 1/9 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/10 มา 36/37 ขาด 1
ม. 1/11 มา 37/37 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,941 คน มาเรียนทั้งหมด 1,828 คน ขาดทั้งหมด 113 คน

มา 94.18 % ขาด 5.82 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่