สถิติประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

ม. 6/1 มา 34/34 ขาด 0
ม. 6/2 มา 37/37 ขาด 0
ม. 6/3 มา 34/34 ขาด 0
ม. 6/4 มา 19/37 ขาด 18
ม. 6/5 มา 41/41 ขาด 0
ม. 6/6 มา 40/40 ขาด 0
ม. 6/7 มา 16/16 ขาด 0
ม. 5/1 มา 37/37 ขาด 0
ม. 5/2 มา 36/36 ขาด 0
ม. 5/3 มา 37/37 ขาด 0
ม. 5/4 มา 33/33 ขาด 0
ม. 5/5 มา 30/32 ขาด 2
ม. 5/6 มา 43/43 ขาด 0
ม. 5/7 มา 41/41 ขาด 0
ม. 5/8 มา 40/40 ขาด 0
ม. 4/1 มา 39/39 ขาด 0
ม. 4/2 มา 40/40 ขาด 0
ม. 4/3 มา 40/40 ขาด 0
ม. 4/4 มา 36/36 ขาด 0
ม. 4/5 มา 31/35 ขาด 4
ม. 4/6 มา 43/43 ขาด 0
ม. 4/7 มา 43/43 ขาด 0
ม. 4/8 มา 36/36 ขาด 0
ม. 4/9 มา 37/37 ขาด 0
ม. 3/1 มา 30/34 ขาด 4
ม. 3/2 มา 38/38 ขาด 0
ม. 3/3 มา 37/37 ขาด 0
ม. 3/4 มา 37/37 ขาด 0
ม. 3/5 มา 36/36 ขาด 0
ม. 3/6 มา 36/36 ขาด 0
ม. 3/7 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/8 มา 35/35 ขาด 0
ม. 3/9 มา 36/36 ขาด 0
ม. 3/10 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/11 มา 36/36 ขาด 0
ม. 2/1 มา 31/31 ขาด 0
ม. 2/2 มา 36/36 ขาด 0
ม. 2/3 มา 19/36 ขาด 17
ม. 2/4 มา 36/36 ขาด 0
ม. 2/5 มา 37/37 ขาด 0
ม. 2/6 มา 20/36 ขาด 16
ม. 2/7 มา 35/35 ขาด 0
ม. 2/8 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/9 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/10 มา 35/35 ขาด 0
ม. 2/11 มา 34/34 ขาด 0
ม. 1/1 มา 35/35 ขาด 0
ม. 1/2 มา 35/35 ขาด 0
ม. 1/3 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/4 มา 17/37 ขาด 20
ม. 1/5 มา 18/35 ขาด 17
ม. 1/6 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/7 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/8 มา 35/35 ขาด 0
ม. 1/9 มา 34/34 ขาด 0
ม. 1/10 มา 37/37 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 2,028 คน มาเรียนทั้งหมด 1,930 คน ขาดทั้งหมด 98 คน

มา 95.17 % ขาด 4.83 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่