สถิติประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ม. 6/1 มา 32/32 ขาด 0
ม. 6/2 มา 15/35 ขาด 20
ม. 6/3 มา -1/15 ขาด 16
ม. 6/4 มา 15/27 ขาด 12
ม. 5/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 5/2 มา 28/28 ขาด 0
ม. 5/3 มา 28/33 ขาด 5
ม. 5/4 มา 20/20 ขาด 0
ม. 5/5 มา 19/27 ขาด 8
ม. 4/1 มา 29/29 ขาด 0
ม. 4/2 มา 25/25 ขาด 0
ม. 4/3 มา 13/16 ขาด 3
ม. 4/4 มา 9/16 ขาด 7
ม. 4/5 มา 25/34 ขาด 9
ม. 3/1 มา 25/25 ขาด 0
ม. 3/2 มา 10/23 ขาด 13
ม. 3/3 มา 13/25 ขาด 12
ม. 3/4 มา 24/26 ขาด 2
ม. 3/5 มา 22/28 ขาด 6
ม. 2/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 2/2 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/3 มา 28/32 ขาด 4
ม. 2/4 มา 24/34 ขาด 10
ม. 2/5 มา 29/34 ขาด 5
ม. 1/1 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/2 มา 31/36 ขาด 5
ม. 1/3 มา 25/36 ขาด 11
ม. 1/4 มา 31/35 ขาด 4
ม. 1/5 มา 35/35 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 832 คน มาเรียนทั้งหมด 680 คน ขาดทั้งหมด 152 คน

มา 81.73 % ขาด 18.27 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่