สถิติประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ม. 6/1 มา 32/32 ขาด 0
ม. 6/2 มา 35/35 ขาด 0
ม. 6/3 มา 15/15 ขาด 0
ม. 6/4 มา 27/27 ขาด 0
ม. 5/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 5/2 มา 28/28 ขาด 0
ม. 5/3 มา 33/33 ขาด 0
ม. 5/4 มา 20/20 ขาด 0
ม. 5/5 มา 27/27 ขาด 0
ม. 4/1 มา 29/29 ขาด 0
ม. 4/2 มา 25/25 ขาด 0
ม. 4/3 มา 16/16 ขาด 0
ม. 4/4 มา 16/16 ขาด 0
ม. 4/5 มา 34/34 ขาด 0
ม. 3/1 มา 25/25 ขาด 0
ม. 3/2 มา 23/23 ขาด 0
ม. 3/3 มา 25/25 ขาด 0
ม. 3/4 มา 26/26 ขาด 0
ม. 3/5 มา 28/28 ขาด 0
ม. 2/1 มา 28/28 ขาด 0
ม. 2/2 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/3 มา 32/32 ขาด 0
ม. 2/4 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/5 มา 28/34 ขาด 6
ม. 1/1 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/2 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/3 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/4 มา 35/35 ขาด 0
ม. 1/5 มา 35/35 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 832 คน มาเรียนทั้งหมด 826 คน ขาดทั้งหมด 6 คน

มา 99.28 % ขาด 0.72 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่