นักเรียนที่ทำคะแนนด้านดีประจำเดือน มิถุนายน ปี 2023