นักเรียนที่ทำคะแนนด้านดีประจำเดือน ธันวาคม ปี 2022